osób online: 797
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Polecamy Ksiazki!

Jak działają uczelnie?

O uczelniach

Uczelnie są miejscem, które daje możliwość rozwoju i dzielenia się wiedzą. Jeśli posiadasz wiedzę i doświadczenie w konkretnej dziedzinie, zachęcamy do założenia swojej uczelni i do poszerzania wiedzy innych osób. Osoba zakładająca uczelnię staje się jej rektorem i jest odpowiedzialna za przekazywanie wiedzy – tj. umieszczanie materiałów, prowadzenie dyskusji, układanie testów sprawdzających wiedzę studentów swojej uczelni.

Zakładając uczelnię nadajesz jej nazwę, która będzie dotyczyła tematyki, której chcesz nauczać. Poza tym w ramach uczelni wybierasz także kierunki, a w ramach nich grupy, którym sam nadajesz nazwy, tak, aby wskazywały czego w danej grupie będzie można się dowiedzieć. Prowadząc swoją uczelnię możesz wyznaczać terminy zajęć – tj. czas, w którym wszyscy studenci danej grupy będą spotykać się na forum i dyskutować na zadany przez Ciebie temat. Ważne, aby osoba nauczająca dbała o swoich studentów i zapewniała im stały dostęp do wiedzy i rozwój. Tak jak Ty będąc rektorem możesz zakończyć współpracę ze studentem, który nie jest aktywny na Twoich zajęciach, tak samo studenci mogą odejść od uczelni, która nie spełnia ich oczekiwań.
Jeśli Twoja uczelnia rozwinie się na tyle, że będziesz potrzebował pomocy innych osób w prowadzeniu zajęć możesz wybrać osoby, które otrzymają status wykładowcy. Wykładowca może prowadzić jedną grupę w ramach Twojej uczelni i od Ciebie zależy jak duży będzie zakres jej działań. Jeśli chcesz, aby dana osoba prowadziła więcej niż jedną grupę, możesz nadać jej status profesora. Po założeniu uczelni będziesz miał możliwość korzystania z dodatkowej pomocy dotyczącej sposobu przekazywania wiedzy i rozliczania studentów z aktywności na Twoich zajęciach.

Uczelnie dają także możliwość czerpania wiedzy. Kiedy zapiszesz się do uczelni prowadzonej przez inną osobę, stajesz się jej studentem i korzystasz z doświadczeń innych rektorów. Jako student masz możliwość zdobywania nowej wiedzy i wybrania takiej uczelni, która spełnia Twoje oczekiwania zarówno pod kątem tematyki, jak i stopnia zaangażowania prowadzących zajęcia. Będąc studentem danej uczelni jesteś również zobligowany do aktywności, do poszerzania wiedzy i do zaliczania testów wiedzy, które są układane przez prowadzących zajęcia.

Jaka jest idea uczelni

Ideą jest rozwój. W uczelni można pełnić jedną z podstawowych funkcji: można być albo studentem albo pracownikiem. Pracownik z założenia powinien posiadać większą wiedzę z danego zagadnienia, aniżeli student, to pracownik powinien układac testy i dodawać materiały, które będą wpływać na rozwój zarówno jego samego (poszerzanie wiedzy), jak i studenta (zdobywanie wiedzy).

Jakie są funkcje w uczelni

W uczelni można pełnić 4 różne funkcje. W momencie przystąpienia do uczelni jest to funkcja studenta, poprzez awanse można zostać wykładowcą lub profesorem. Jeżeli zakładasz nową uczelnię, to zostajesz mianowany jej rektorem.

Zadaniem studenta jak w zwykłej uczelni jest nauka. Uczeń może wykazać się wiedzą, lub po prostu zaniedbać uczelnię i zostać z niej usuniętym. Student ma dostęp do materiałów w przyporządkowanej mu grupie oraz kierunku, może rozwiązywać zadania i testy ułożone przez pracowników danej uczelni.

Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-05.22
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt