osób online: 138
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Polecamy Ksiazki!

Magdalena Białecka

Wynik Opis testu
procent
n.d.
Co mnie motywuje? [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Zastanawiając się nad tym, dlaczego podczas wykonywania jednych zadań, czujesz się świetnie, a przy realizowaniu innych obowiązków nie masz motywacji do podjęcia wysiłku, należy spojrzeć na swoje funkcjonowanie z perspektywy motywatorów, które są dla Ciebie istotne. Każdy człowiek może być motywowany przez różnego typu czynniki, dlatego też warto zidentyfikować te, które są ważne dla Ciebie. Jest to podstawą do efektywnego działania zarówno z środowisku zawodowym, jak i prywatnym.
procent
n.d.
Moja postawa w życiu zawodowym [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Celem tego kwestionariusza jest umożliwienie przyjrzenia się swoim zachowaniom i poznania siebie pod kątem predyspozycji zawodowych. Każda odpowiedź, którą zaznaczysz jest prawidłowa, jeżeli udzielisz jej szczerze i jeśli rzeczywiście będzie odnosiła się do Twoich cech. Kwestionariusz składa się z pytań dotyczących odmiennych wartości, które są przejawiane bądź w codziennym życiu, bądź w sytuacjach zawodowych. Zaznaczając swoje preferencje zidentyfikujesz priorytety, które mogą być cenną wskazówką przy wybieraniu odpowiedniego stanowiska pracy.
procent
83
Organizacja czasu i pracy [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Umiejętność organizowania swoich zadań i synchronizowania wykonywanych czynności jest niezbędna, aby efektywnie realizować założone cele. Wypełniając test możesz sprawdzić, czy posiadasz zdolność identyfikowania najbardziej efektywnych strategii działania, jak również wyznaczania priorytetów.
procent
n.d.
Umiejętności interpersonalne [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Wiążą się z wywieraniem wpływu na ludzi i wydarzenia. Ponadto dotyczą zdolności budowania relacji z innymi opartych na poszanowaniu praw obydwu stron. Umiejętności te zawierają także komponent dotyczący identyfikowania sytuacji problemowych i rozwiązywania konfliktów. Aspekt ten w dużym stopniu związany jest z relacjami z innymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-05.22
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt