osób online: 261
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Polecamy Ksiazki!

Kasia

Wynik Opis testu
procent
n.d.
Co mnie motywuje? [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Zastanawiając się nad tym, dlaczego podczas wykonywania jednych zadań, czujesz się świetnie, a przy realizowaniu innych obowiązków nie masz motywacji do podjęcia wysiłku, należy spojrzeć na swoje funkcjonowanie z perspektywy motywatorów, które są dla Ciebie istotne. Każdy człowiek może być motywowany przez różnego typu czynniki, dlatego też warto zidentyfikować te, które są ważne dla Ciebie. Jest to podstawą do efektywnego działania zarówno z środowisku zawodowym, jak i prywatnym.
procent
78
Dążenie do rezultatów [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Jest to umiejętność pozwalającą na osiąganie wysokich wyników przy realizacji zadań. Dzięki ukierunkowaniu swoich działań na konkretne cele, z większym prawdopodobieństwem osiągniesz sukces. Sfera ta wiąże się z umiejętnością i wolą poszukiwania nowych rozwiązań.
procent
79
Kreatywność [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Zdolność kreatywnego podejścia do obowiązków i wykonywanych działań jest ważnym aspektem wielu obszarów życia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Kreatywne podejście do pracy pozwala na osiąganie lepszych efektów i pozytywnie wpływa na rozwój osobisty. Nie w każdym zawodzie możliwe jest wykazywanie się twórczym potencjałem, warto jednak sprawdzić, czy posiadasz taką zdolność, gdyż przy umiejętnym jej przejawianiu, możesz osiągać lepsze rezultaty. Warto doskonalić te umiejętności, ponieważ są one składową licznych sukcesów i mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
procent
n.d.
Moja postawa w życiu zawodowym [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Celem tego kwestionariusza jest umożliwienie przyjrzenia się swoim zachowaniom i poznania siebie pod kątem predyspozycji zawodowych. Każda odpowiedź, którą zaznaczysz jest prawidłowa, jeżeli udzielisz jej szczerze i jeśli rzeczywiście będzie odnosiła się do Twoich cech. Kwestionariusz składa się z pytań dotyczących odmiennych wartości, które są przejawiane bądź w codziennym życiu, bądź w sytuacjach zawodowych. Zaznaczając swoje preferencje zidentyfikujesz priorytety, które mogą być cenną wskazówką przy wybieraniu odpowiedniego stanowiska pracy.
procent
n.d.
Umiejętności interpersonalne [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Wiążą się z wywieraniem wpływu na ludzi i wydarzenia. Ponadto dotyczą zdolności budowania relacji z innymi opartych na poszanowaniu praw obydwu stron. Umiejętności te zawierają także komponent dotyczący identyfikowania sytuacji problemowych i rozwiązywania konfliktów. Aspekt ten w dużym stopniu związany jest z relacjami z innymi.
Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-04.20
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt