osób online: 130
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Polecamy Ksiazki!

Justyna Perszon

Wynik Opis testu
procent
85
Budowanie wizerunku [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Jest to ważny aspekt funkcjonowania zarówno w przestrzeni zawodowej, jak i prywatnej. Na ten obszar składa się wiele zachowań, a także, w dużym stopniu, świadomość ich istoty. Wizerunek i motyw autoprezentacji są znaczącymi czynnikami wpływającymi na relacje z innymi. Sprawdź, czy zdajesz sobie sprawę z istoty budowania wizerunku i zidentyfikuj obszary, które wymagają Twojej większej uwagi.
procent
n.d.
Co mnie motywuje? [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Zastanawiając się nad tym, dlaczego podczas wykonywania jednych zadań, czujesz się świetnie, a przy realizowaniu innych obowiązków nie masz motywacji do podjęcia wysiłku, należy spojrzeć na swoje funkcjonowanie z perspektywy motywatorów, które są dla Ciebie istotne. Każdy człowiek może być motywowany przez różnego typu czynniki, dlatego też warto zidentyfikować te, które są ważne dla Ciebie. Jest to podstawą do efektywnego działania zarówno z środowisku zawodowym, jak i prywatnym.
procent
64
Dążenie do rezultatów [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Jest to umiejętność pozwalającą na osiąganie wysokich wyników przy realizacji zadań. Dzięki ukierunkowaniu swoich działań na konkretne cele, z większym prawdopodobieństwem osiągniesz sukces. Sfera ta wiąże się z umiejętnością i wolą poszukiwania nowych rozwiązań.
procent
78
Efektywna komunikacja [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Efektywna komunikacja jest umiejętnością przekazywania i odbioru informacji, opinii i pomysłów, w sposób pozwalający na ich pełne zrozumienie. Jest to także zdolność otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań lub pragnień, w taki sposób, aby respektować uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka. Umiejętność komunikowania się jest istotna na każdym szczeblu kariery, gdyż umożliwia wymianę informacji między poszczególnymi pracownikami, co z kolei jest podstawą efektywnego działania.
procent
80
Kreatywność [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Zdolność kreatywnego podejścia do obowiązków i wykonywanych działań jest ważnym aspektem wielu obszarów życia zarówno zawodowego, jak i osobistego. Kreatywne podejście do pracy pozwala na osiąganie lepszych efektów i pozytywnie wpływa na rozwój osobisty. Nie w każdym zawodzie możliwe jest wykazywanie się twórczym potencjałem, warto jednak sprawdzić, czy posiadasz taką zdolność, gdyż przy umiejętnym jej przejawianiu, możesz osiągać lepsze rezultaty. Warto doskonalić te umiejętności, ponieważ są one składową licznych sukcesów i mają zastosowanie w wielu dziedzinach życia.
procent
n.d.
Moja postawa w życiu zawodowym [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Celem tego kwestionariusza jest umożliwienie przyjrzenia się swoim zachowaniom i poznania siebie pod kątem predyspozycji zawodowych. Każda odpowiedź, którą zaznaczysz jest prawidłowa, jeżeli udzielisz jej szczerze i jeśli rzeczywiście będzie odnosiła się do Twoich cech. Kwestionariusz składa się z pytań dotyczących odmiennych wartości, które są przejawiane bądź w codziennym życiu, bądź w sytuacjach zawodowych. Zaznaczając swoje preferencje zidentyfikujesz priorytety, które mogą być cenną wskazówką przy wybieraniu odpowiedniego stanowiska pracy.
procent
76
Organizacja czasu i pracy [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Umiejętność organizowania swoich zadań i synchronizowania wykonywanych czynności jest niezbędna, aby efektywnie realizować założone cele. Wypełniając test możesz sprawdzić, czy posiadasz zdolność identyfikowania najbardziej efektywnych strategii działania, jak również wyznaczania priorytetów.
procent
n.d.
Radzenie sobie ze stresem [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Radzenie sobie ze stresem. Stres jest reakcją organizmu na pewne niedomagania, obciążenia i przeszkody. Gdy jest na odpowiednim, optymalnym dla nas poziomie, mobilizuje nas do działania. W przypadku zbyt wysokiego poziomu, może dojść do sytuacji, w której tracimy kontrolę nad sytuacją. Radzenie sobie ze stresem warunkuje prawidłowe funkcjonowanie w codziennych sytuacjach.
procent
n.d.
Umiejętności interpersonalne [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Wiążą się z wywieraniem wpływu na ludzi i wydarzenia. Ponadto dotyczą zdolności budowania relacji z innymi opartych na poszanowaniu praw obydwu stron. Umiejętności te zawierają także komponent dotyczący identyfikowania sytuacji problemowych i rozwiązywania konfliktów. Aspekt ten w dużym stopniu związany jest z relacjami z innymi.
procent
74
Współpraca w zespole [aby zobaczyć szczegółowe wyniki testu musisz być zalogowany]
Wiąże się z umiejętnością efektywnego wykorzystywania własnych kompetencji i wiedzy w połączeniu z potencjałem innych do realizacji wyznaczonych celów grupowych. Zawiera w sobie także aspekty dotyczące gotowości do bycia członkiem zespołu i dbałości o dobrą atmosferę. Test ten pozwoli Ci na sprawdzenie, czy jesteś osobą potrafiącą współdziałać w zespole osiągając przy tym zamierzone rezultaty.
Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-04.20
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt