osób online: 243
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

O nas

Podstawowe informacje

Ocd.pl jest serwisem o charakterze zamkniętym. Użytkownicy posiadają dostęp tylko wyłącznie do danych wprowadzonych w ramach swojego konta użytkownika w zależności od poziomu uprawnień (konto administratora/konto użytkownika) . W systemie może zarejestrować się każda osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy. Dla OPENTECHNOLOGY wyjątkowo ważną kwestią jest prywatność Użytkowników ocd.pl.

Dane wymagane podczas rejestracji

Podczas rejestracji wymagane jest podanie: loginu, hasła, imienia oraz adresu poczty elektronicznej.

Dane osobowe

Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na archiwizację, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych przez siebie danych osobowych przez OPENTECHNOLOGY do celów statystycznych i marketingowych. Administratorem danych osobowych jest OPENTECHNOLOGY Pomorski Park Naukowo - Technologiczny z siedzibą w Gdyni (81-451 Gdynia) przy Al. Zwycięstwa 96/98. Na zgodę składa się przetwarzanie danych osobowych przez podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych przez OPENTECHNOLOGY na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Dla celów rekrutacyjnych, OPENTECHNOLOGY zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych, wypowiedzi i materiałów Użytkownika. Takie prawo posiadają również inni Użytkownicy. OPENTECHNOLOGY wykorzystuje dane osobowe zgodnie z zezwoleniem udzielonym przez Użytkownika, zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w OPENTECHNOLOGY oraz określonymi przepisami prawa. Ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn wskazanych przez przepisy prawa.

Weryfikacja, modyfikacja i usuwanie danych osobowych

Użytkownik posiada prawo wglądu w swoje dane, aktualizacji i wykasowania. W celu uniemożliwienia ponownej rejestracji osób, którym zablokowano Konto ze względu na niewłaściwy sposób użytkowania serwisu ocd.pl, OPENTECHNOLOGY zastrzega sobie prawo odmowy wykasowania danych, których znajomość jest konieczna do uniemożliwienia ponownej rejestracji. Podstawą prawną tego działania jest art. 23 ust. 1. pkt. 5) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 r., nr 133, poz. 883) z późniejszymi zmianami. Odmowa likwidacji danych jest także określona w przepisach prawa. Na podstawie przepisów prawa OPENTECHNOLOGY zastrzega sobie prawo udostępniania części danych osobowych Użytkownika osobom trzecim w celu ochrony praw autorskich lub innych, wyłącznie na pisemny wniosek lub poprzez podpisaną umowę o współpracy z OPENTECHNOLOGY w tym zakresie. Musi istnieć podejrzenie zakłócenia tych praw. Podmiot tworzący wniosek jest zobligowany przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie autorskich praw majątkowych lub innych do treści/produktu/usługi. OPENTECHNOLOGY zastrzega sobie prawo udostępniania archiwizowanych danych osobowych za zgodą wyrażoną przez Użytkownika, również na żądanie upoważnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. OPENTECHNOLOGY archiwizuje wiadomości poczty elektronicznej, co w razie konieczności może posłużyć za dowód.

Archiwizacja i ochrona informacji

Dane osobowe Użytkowników są archiwizowane w odpowiednio zabezpieczonej bazie danych, która spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa, wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wymagania określone w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy. Baza jest udostępniona Administratorom, upoważnionym przez OPENTECHNOLOGY - administratora danych. Treści zamieszczane przez Użytkowników Komentarze zamieszczane na forum dostępne są dla wszystkich Użytkowników. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom dostępne są tylko dla tych Użytkowników.

Informacje wysyłane do Użytkownika

OPENTECHNOLOGY posiada prawo do wysyłania wszystkim użytkownikom informacji o istotnych zmianach zachodzących w serwisie ocd.pl. W przypadku, gdy Użytkownik wyraził zgodę, OPENTECHNOLOGY posiada możliwość wysyłania wiadomości komercyjnych, głównie reklam i innych dotyczących informacji handlowej. Reklamy i inne informacje handlowe mogą również współtworzyć wiadomości przychodzące i wychodzące z konta systemowego.

Linki innych stron internetowych

OPENTECHNOLOGY nie ponosi odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności, którą kierują się administratorzy i właściciele serwisów, do których zamieszczone są linki na stronie ocd.pl. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za treści występujące na stronie internetowej, której odsyłacz umieszcza na stronie ocd.pl.

Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-04.20
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt