osób online: 716
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Polecany test rozwoju

Efektywna komunikacja
Efektywna komunikacja wiąże się z umiejętnością przekazywania i odbioru informacji, opinii i pomysłów, w sposób pozwalający na ich pełne zrozumienie, zarówno ustne, jak i pisemne. Jest to także umiejętność otwartego i ... czytaj dalej
Efektywna komunikacja wiąże się z umiejętnością przekazywania i odbioru informacji, opinii i pomysłów, w sposób pozwalający na ich pełne zrozumienie, zarówno ustne, jak i pisemne. Jest to także umiejętność otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich myśli, uczuć, przekonań lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka. Umiejętność komunikowania się jest istotna na każdym szczeblu kariery, gdyż umożliwia wymianę informacji między poszczególnymi pracownikami, co z kolei jest podstawą efektywnego działania.

Poruszane tematy

einstein%20ocd, Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem a jeśli nie

Polecamy Ksiazki!

Albert Einstein

avatar
[ukryto]
2009-03-20 09:43
Albert jest po prostu świetny :)

Uczony jest człowiekiem, który wie o rzeczach nieznanych innym i nie ma pojęcia o tym, co znaja wszyscy.

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.

Dwie rzeczy są nieskończone - Wszechświat i głupota ludzka. Co do tej pierwszej istnieją jeszcze wątpliwości.

Nie wiem jaka broń zostanie użyta w trzeciej wojnie światowej, ale czwarta będzie na maczugi.

Jedynym dowodem na to, że istnieje jakaś pozaziemska INTELIGENCJA, jest to, że się z nami nie kontaktują.

Świat Amerykanina jest tak wielki, jak jego gazeta.

Jeśli "a" oznacza szczęście, to a=x+y+z; x - to praca, y - rozrywki, z - umiejętność trzymania języka za zębami.

Cóż to za smutna epoka, w której łatwiej rozbić atom, niż zniweczyć przesąd.

Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.

Historia wynalazków naukowych i technicznych uczy nas, że rasa ludzka uboga jest w niezależną myśl twórczą i wyobraźnię... człowiek musi niejako dosłownie potknąć się o rzecz samą, aby mu zakwitła Idea.

Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy.

Mając dwadzieścia lat myślałem tylko o kochaniu. Potem kochałem już tylko myśleć.

Im bardziej dana cywilizacja zrozumie, że jej obraz świata jest fikcją tym wyższy jest jej poziom nauki.

Jeżeli moja teoria względności okaże się słuszna, Niemcy powiedzą, że jestem Niemcem, a Francuzi, że obywatelem świata. Jeśliby miała okazać się błędna, Francja oświadczyłaby, że jestem Niemcem, a Niemcy, że jestem Żydem.

Najbardziej niezrozumiałą kwestią dotyczącą świata jest to, że on jest zrozumiały.

Gdybym wiedział co robię, to przecież nie była by praca badawcza.

Zdrowy rozsądek jest zbiorem uprzedzeń nabywanych w wieku lat osiemnastu.

Jedyną pewną metodą unikania porażek jest nie mieć żadnych, nowych pomysłów.

Wyjaśnienia powinny być tak proste jak jest to możliwe, ale nie prostsze.

Dobry Bóg nie gra w kości.

Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.

Nie ma złego tytoniu, tak jak nie ma brzydkich kobiet.

Pan Bóg jest wyrafinowany, ale nie jest złośliwy.

Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.

Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmierzenia bólu.

Nauka bez religii jest ułomna, religia bez nauki jest ślepa.

Moje doznania mają naturę religijną w tym sensie, iż jestem świadomy, że umysł ludzki jest zbyt ograniczony, by głębiej wniknąć w harmonię Wszechświata, którą nazywamy "prawami natury".

Przyroda skrywa swoje tajemnice, ponieważ jest wyniosła, a nie dlatego, że chce nas wywieść w pole.

Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej - odstraszającym przykładem.

Miłość niesie ze sobą wielkie szczęście, o wiele większe od bólu który przynosi tęsknota.

Chcę odejść wtedy, kiedy sam zechcę. Sztuczne przedłużanie życia jest niesmaczne.

Gdybym tylko wiedział, powinienem był zostać zegarmistrzem. (o umożliwieniu, poprzez swoje odkrycia, powstania bomby jądrowej)

Jestem nie tylko pacyfistą, ale wojującym pacyfistą. Chcę walczyć o pokój. Nic nie położy kresu wojnom, jeśli ludzie sami nie odmówią swego w nich udziału.

Gdybym był znów młody i miał sobie wybrać zawód, nie próbowałbym zostać naukowcem ani uczonym, ani nauczycielem. Wolałbym być raczej hydraulikiem lub domokrążcą w nadzieji zdobycia tej skromnej cząstki niezależności, jaką osiągnąć można we współczesnym świecie.

Dlaczego właśnie ja sformułowałem zasadę względności? Ile razy zadaję sobie to pytanie wydaje mi się, że przyczyna jest następująca:

Normalny dorosły człowiek w ogóle nie rozmyśla nad problemami czasu i przestrzeni. W jego mniemaniu przemyślał to już w dzieciństwie. Ja jednak rozwijałem się intelektualnie tak powoli, że czas i przestrzeń zajmowały moje myśli nawet wtedy, gdy stałem się już dorosły.

Sława wielu mężów polega na tym, że mogąc zrobić wiele dobrego, ostatecznie nie zrobili nic złego.

Los ludzkości, jako całości, będzie taki, na jaki ona zasługuje.

Nic bardziej nie zniszczy szacunku dla rządu i prawa krajowego niż uchwalanie ustaw, których nie daje się wprowadzić.

Gdyby ludzie rozmawiali tylko o tym, co rozumieją, zapadłaby nad światem wielka cisza.

Czyż cała filozofia nie jest jak gdyby pisana miodem? Coś wydaje nam się wyraźne na pierwszy rzut oka, ale gdy spojrzymy ponownie, rozpływa się w bezkształtną masę.

To, co nazywamy fizyką, obejmuje całą grupę nauk przyrodniczych, które opierają swe teorie na pomiarach i których idee i twierdzenia dają się sformułować za pomocą matematyki.

Człowiek zajmujący się nauką nigdy nie zrozumie, dlaczego miałby wierzyć w pewne opinie tylko dlatego, że znajdują się one w jakiejś książce. (...) Nigdy również nie uzna swych własnych wyników za prawdę ostateczną.

Nauka uległaby stagnacji, gdyby miała służyć wyłącznie celom praktycznym.

Ludzie, którzy w istotny sposób przyczynili się do poszerzenia naszej wiedzy o świecie fizycznym (...) nigdy nie pracowali z myślą o jakichś praktycznych, nie mówiąc już o wojskowych celach.

Jednej rzeczy nauczyłem się w moim długim życiu: że cała nasza nauka w konfrontacji z rzeczywistością wydaje się prymitywna i dziecinna - a jednak jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy.

Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.

Moralność człowieka zależy od zdolności współodczuwania z innymi ludźmi, wykształcenia oraz więzi i potrzeb społecznych; żadna religia nie jest do tego potrzebna. Człowiek byłby zaiste żałosną istotą, gdyby kierował się w życiu wyłącznie strachem przed karą i nadzieją na nagrodę po śmierci.

Nie potrafię wyobrazić sobie Boga, który nagradza i karze istoty przez siebie samego stworzone, którego zamysły przykrojone są na naszą miarę - krótko mówiąc, Boga, który nie jest niczym innym, jak odbiciem ludzkich słabości.

Zasadniczym źródłem aktualnego konfliktu między sferą religii a sferą nauki jest doktryna osobowego Boga.

Przy wpajaniu ludziom tego, co moralnie słuszne, kaznodzieje powinni zdobyć się na odwagę i odrzucić doktrynę osobowego Boga, to znaczy nie powoływać się dłużej na owo źródło strachu i nadziei, dzięki któremu w przeszłości kapłani skupiali w swych rękach tak ogromną władzę.

Żadna myśl nie może zrodzić się w naszym mózgu niezależnie od naszych pięciu zmysłów.

W kwestii istnienia Boga zajmuję stanowisko agnostyka. Jestem przekonany, że aby uświadomić sobie zasadnicze znaczenie zasad moralnych w czynieniu naszego życia lepszym i szlachetniejszym, nie musimy odwoływać się do idei osobowego prawodawcy, zwłaszcza takiego, który karze i nagradza.

Osobowość kształtuje się nie przez piękne słowa lecz pracą i własnym wysiłkiem.

[ukryto]
2009-07-16 15:13
Skąd Darku tyle mądrości znalazłeś.Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-05.23
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt