osób online: 390
OCD otwarte centrum rozwoju

Zaloguj / zarejestruj się!

Dzięki rejestracji będziesz mógł kreować swój wizerunek poprzez publikowanie artykułów i wyrażanie opinii!

Dodał

O podobnej tematyce...

Artykuły: 10
Case Studies: 0
Prace naukowe: 0

Polecamy Ksiazki!

Ubezpieczenie NW kierowcy i pasażerów

Dodano: 2009-10-06 10:57
Kategoria: Ubezpieczenia
Ten artykuł czytano 1054 razy.

(ilość ocen: 0)


Ubezpieczenie to kierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowy ubezpieczenia zawierane są z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.
Ubezpieczenie to kierowane jest do posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowy ubezpieczenia zawierane są z osobami fizycznymi, osobami prawnymi albo jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz:
# podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu,
# podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy,
# podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy,
# bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem.


Zakres ochrony

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest kierowca pojazdu oraz jego pasażerowie, w liczbie zgodnej z zapisem w dokumencie ubezpieczenia. Ubezpieczenie obejmuje trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków zaistniałych na terytorium RP i poza jej granicami, z tym, że świadczenia wypłacane są wyłącznie w złotych. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w ramach sumy ubezpieczenia określonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, która może sięgać nawet do 100.000 zł. W porozumieniu z ubezpieczającym mogą mieć zastosowanie postanowienia szczególne, np. podwyższenie sumy ubezpieczenia lub ubezpieczenie ryzyk nieszczęśliwych wypadków w czasie rajdów i wyścigów.

Niska składka, szeroki zakres ochrony udzielanej kierowcy pojazdu - nawet w przypadku, gdy jest on sprawcą zdarzenia - zachęcają do zawarcia umowy ubezpieczenia.

..............

Źródło: printpol.pl
Aby móc zobaczyć dalszą część artykułu trzeba być zalogowanym.


Wszelkie prawa zastrzeżone HRtec Sp. z o.o. 0-05.22
Prywatność | FAQ | O nas | POK | Kontakt